ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
(στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛ.Ο.Γ.)

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 33
ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2319 991180, Fax: 2310 326450
Google Map

 
Newsletter-Εγγραφή