ΠΟΠ - Φέτα
Η επεξεργασία της δεν είναι Pop, την κάνει όμως ΠΟΠ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε τη Φέτα ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) που σημαίνει ότι πρέπει να προέρχεται από συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, από ελληνικά ζώα. Να παρασκευάζεται μόνο με τον ελληνικό τρόπο για να έχει την υψηλή διατροφική αξία και ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που την κάνουν μοναδική! Το 2008 προς τιμήν της επίσημης διεθνούς αναγνώρισης της φέτας έχει οριστεί ως «Έτος Φέτας»... Γιατί η Φέτα είναι μόνο μια και Ελληνική!

Κομμάτι της Ελλάδας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


 
Newsletter-Εγγραφή