Αγελαδινό Γάλα

Αριθμός
Περιγραφή
Κείμενο
         
 
ΚΥΑ 838/51008 (ΦΕΚ 964 Β' 21/03/2019)
Μέτρα Ελέγχου της αγοράς του γάλακτος
 
         
         
 
ΦΕΚ2711-15/12/2015,ΚΥΑ 2038/133890
Διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,75% κατά μέγιστο επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου γάλακτος
 
         
         
 
ΦΕΚ 2257-20/10/15, ΥΑ1678111284
Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 175180/2011 κοινής υπουργικής απόφασης και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων του γαλακτοκομικού τομέα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ.
 
         
         
 
ΦΕΚ 841,14-5-15,ΥΑ 743/46237
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 479 2010 της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
 
         
         
 
ΦΕΚ 3130-9/12/13, ΥΑ2958/149999
Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2013−2014
 
         
         
 
ΦΕΚ 2913,29/10/12,ΥΑ 3166/106339
Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2012−2013
 
         
         
 
Υ.Α.201899,ΦΕΚ 2891,20/12/2011
Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2011−2012
 
         
         
 
Υ.Α.304845,ΦΕΚ 1776,12/11/2010
Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2010−2011
 
         
         
 
ΦΕΚ Β'625 της υπ' αριθμ. 267028/2010 ΥΑ
ΦΕΚ Β'625 της υπ' αριθμ. 267028/2010 ΥΑ για την κατανομή του έκτακτου ποσού στήριξης σε Αγελαδοτρόφους
 
         
         
 
ΦΕΚ 138/11-2-2010
Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 328609/28−09−2009 ΚΥΑ "Συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση παραγωγών μικρών νησιών Αιγαίου." (Αγελαδινό και Αιγοπρόβειο Γάλα)
 
         
1 2 3 4  [Next >>]

 
Newsletter-Εγγραφή